| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

CO MŮŽEŠ STUDOVAT

Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci můžeš studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční a kombinované formě. Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy. Pro absolventy bakalářského studia jsou určeny programy navazující magisterské. Podrobnosti nalezneš v našem letáčku.Bakalářské studium je realizováno ve studijních programech bez specializací (studium jednoho studijního programu), či ve studijních programech pro sdružené studium (kombinace dvou studijních programů). V případě studijních programů pro sdružené studium, si uchazeč volí jeden studijní program jako Maior (hlavní studijní program, ve kterém bude zaměřena také jeho bakalářská práce) a druhý studijní program jako Minor (vedlejší studijní program). Standardní délka studia jsou 3 roky. Absolventům je přiznáván akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.) Absolvování bakalářského studia ve většině studijních programů zaměřených na učitelství je pouze prvním stupněm vzdělávání, po kterém následuje navazující magisterské studium.

Navazující magisterské studium je realizováno ve studijních programech bez specializací (studium jednoho studijního programu), či ve studijních programech pro sdružené studium (kombinace dvou studijních programů). Standardní délka studia jsou 2 roky. Absolventům je přiznáván akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.)

Magisterské studium je realizováno ve studijních programech bez specializací (studium jednoho studijního programu). Standardní délka studia je 5 let. Absolventům je přiznáván akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.)

Absolvování magisterského studia je ve většině studijních programů zaměřených na učitelství podmínkou výkonu profese učitele.Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium je čtyřleté. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Na fakultě mohou studovat také handicapovaní studenti, neboť fakulta disponuje bezbariérovými přístupy. V bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech je uplatňován kreditový systém ECTS.

Seznam studijních programů najdeš na www.pdf.upol.cz.