| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE

Moderní informační a komunikační technologie se staly běžnou součástí života každého z nás. Děti technologie aktivně využívají již od útlého věku, poskytují jim především zábavu a slouží jim jako nástroje komunikace s vrstevníky. Většina z nich si již existenci světa bez technologií nedokáže představit. Technologie však nejsou pouhými nástroji zábavy, ale nabízí řadu dalších významných způsobů využití.Myslíš si, že mají moderní technologie své místo ve výuce na základní či střední škole? Myslíš si, že by měl současný učitel umět tyto technologie sám ovládat?

Na naší fakultě tě naučíme aktivně využívat moderní technologie, které ti pomůžou ve tvé vlastní pedagogické praxí. Naučíme tě pracovat např. s interaktivními tabulemi, tablety, interaktivní a programovatelnou technikou, vizualizéry, digitálními mikroskopy, rozšířenou realitou (Google Glass), virtuální realitou (Oculus Rift, Google Cardboard) a další moderní výukovou technikou. Kromě toho tě seznámíme s nástroji zaměřenými na podporu Průmyslu 4.0/5.0.


PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ