| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

E-BEZPEČÍ

Generace současných dětí je již od útlého věku v kontaktu s nejrůznějšími informačními a komunikačními technologiemi. První aktivní kontakt dítěte s online světem probíhá již ve věku 2-3 let. Online prostředí má na dítě jak pozitivní, tak negativní vlivy. K těm negativním patří například rozvoj závislostního chování (závislost na online hrách, IAD, FAD, závislost na mobilních telefonech), rizika spojená s komunikací (kyberšikana, kybergrooming, sexting), rizika spojená se sdílením osobních údajů (v posledních letech zejména v souvislosti se vstupem dětí do světa sociálních médií), nepravdivé informace v online prostředí (fake news, hoaxy, dezinformace) atd.


Naše fakulta prostřednictvím Centra prevence rizikové virtuální komunikace již řadu let realizuje národní projekt zaměřený na minimalizaci rizik spojených s online komunikací s názvem E-Bezpečí. Odborní pracovníci projektu tě v rámci tvé učitelské přípravy naučí, jak rizikové fenomény rozpoznat, jak s nimi v praxi pracovat, jak se před těmito jevy chránit a bránit a jak konkrétní rizikové situace ve školním prostředí řešit. Získáš tak celou řadu velmi důležitých znalostí a dovedností, které využiješ ve své budoucí učitelské praxi. Další informace nalezneš na stánkách www.e-bezpeci.cz.


PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ