| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI

Naše fakulta se kromě aktivit spojených s běžnou učitelskou přípravou snaží aktivně budovat síť spolupracujících institucí, které ti umožní získat unikátní zkušenosti využitelné v tvém profesním růstu. Prostřednictvím odborných exkurzí a stáží navštívíš místa, která jsou běžné veřejnosti nedostupná. Aktivně se můžeš také zapojit do společensky prospěšného výzkumu, z jejichž výsledků těží celá společnost. Přidej se k nám!

Mezi naše významné komerční partnery patří např. firmy Google, Seznam.cz, O2 Czech Republic, Vodafone a Aukro.cz. Úzce spolupracujeme také s Policií ČR, Národní centrálou pro boj s organizovaným zločinem, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Sdružením Linka bezpečí a dalšími partnery.PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ