| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s dětmi navštěvujícími školy běžného typu je aktuálním celosvětovým trendem. Jeho přínos a užitečnost je však podmíněna dostatečně připravenými učiteli a pedagogickými pracovníky.
Na naší fakultě Tě naučíme znalostem a dovednostem, které potřebuje učitel, aby mohl kvalitně a efektivně pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naučíme Tě pracovat s podpůrnými opatřeními pro žáky a studenty s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb, budeš mít možnost naučit se u nás základy znakového jazyka neslyšících, Braillovo písmo pro nevidomé, systémy alternativní a augmentativní komunikace a další zajímavé dovednosti.


PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ