| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

JAK SE UPLATNÍŠ V PRAXI

Určitě tě zajímá, jak se jako absolvent naší fakulty uplatníš v praxi. Naše studijní programy jsou nastaveny tak, aby ti ulehčili vstup na trh práce, i proto přes 90 % (93-99 %) našich absolventů najde zaměstnání do jednoho roku od absolvování školy. Univerzita Palackého se navíc pyšní mnoha osobnostmi, které ve svých oborech nejen vynikly, ale staly se v nich naprostou špičkou.Na naší fakultě se můžeš uplatnit jak v učitelských, tak i neučitelských oborech.

UČITELSTVÍ

Po absolvování studia se můžeš uplatnit především jako učitel, a to od mateřských škol, přes školy základní až po střední školy. Řada z našich absolventů se také poměrně rychlé stává zástupci ředitele či samotnými řediteli škol.

NEUČITELSKÉ OBORY

Po absolvování studia se můžeš uplatit také mimo školu - třeba jako vychovatel, logoped nebo pracovník veřejné správy. Řada z našich absolventů také působí jako žurnalisté, pracovníci bank, lektoři cizích jazyků či překladatelé. Nemalá část našich absolventů také rozjela vlastní podnikání!
PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ