| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

JAK SE UPLATNÍŠ V PRAXI

Určitě tě zajímá, jak se jako absolvent naší fakulty uplatníš v praxi. Naše studijní programy jsou nastaveny tak, aby ti ulehčili vstup na trh práce, i proto přes 90 % (93-99 %) našich absolventů najde zaměstnání do jednoho roku od absolvování školy. Univerzita Palackého se navíc pyšní mnoha osobnostmi, které ve svých oborech nejen vynikly, ale staly se v nich naprostou špičkou.Na naší fakultě se můžeš uplatnit jak v učitelských, tak i neučitelských oborech.

UČITELSTVÍ

Po absolvování studia se můžeš uplatnit především jako učitel, a to od mateřských škol, přes školy základní až po střední školy. Řada z našich absolventů se také poměrně rychlé stává zástupci ředitele či samotnými řediteli škol.

NEUČITELSKÉ OBORY

Po absolvování studia se můžeš uplatit také mimo školu - třeba jako vychovatel nebo logoped. Řada z našich absolventů také působí jako žurnalisté či lektoři cizích jazyků. Nemalá část našich absolventů také rozjela vlastní podnikání v oblasti vzdělávání či výchovy ve volném čase!
PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ