| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

UČÍME KRITICKY MYSLET

Svět se v posledních letech radikálně změnil. S příchodem nových technologií, internetu a především sociálních sítí došlo k masivnímu nárůstu počtu informací a jejich často nekontrolovanému šíření. V mediálním prostoru 21. století nejsou odlišovány informace pravdivé od těch nepravdivých, velké množství uživatelů si neumí a mnohdy ani nechce informace ověřovat, uživatelé se stávají snadno manipulovatelnými a zneužitelnými. Proto je nutné rozvíjet schopnost kritického myšlení již v útlém věku dítěte. A právě to tě naučíme.

Naučíme tě kriticky myslet, rozeznávat fakta od tvrzení, naučíme tě umět pracovat s informacemi (a dezinformacemi), ověřovat si zdroje a myslet v souvislostech (rozvíjet divergentní myšlení). Samozřejmě tě naučíme, jak tyto dovednosti předávat svým žákům (někdy i kolegy učitele).

Věnujeme se také aktivnímu využívání metod kritické myšlení v praxi, stejně tak se orientujeme např. na odhalování tzv. fake news a na osvětu v této oblasti.


PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ