| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Galileo Galilei kdysi řekl: „Velkou knihu přírody mohou číst jen ti, kteří rozumějí jazyku, jímž byla napsána. A tímto jazykem je matematika.". Na naší fakultě tě naučíme rozumět matematice. Stejně tak tě naučíme, jak k lásce k matematice přivést tvé žáky.

Role učitele matematiky je v dnešní době velmi obtížná, neboť matematika již tradičně nepatří k nejoblíbenějším předmětům na základní škole. Učitel matematiky by měl tedy velmi dobře vědět, jaké výukové metody používat a jaké matematické kompetence by měl u svých žáků rozvíjet, tak, aby je současně nechal samostatně přemýšlet a rozvíjel jejich zájem o matematiku. Na základě toho také volit vhodné úlohy, které při vyučování bude využívat. A právě to tě naučíme.

Naučíme tě základy odborné matematiky potřebné k tomu, abys je byl schopný didakticky interpretovat v hodinách matematiky a naučil tak děti používat matematiku v řadě různých situací - od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. Naučíme tě řešit a volit úlohy, které splňují určitá kritéria (souvislost s děním kolem nás, správná formulace, apod.), tak, aby pro tebe i tvé žáky byla matematiky zábavou.K tomu tě naučíme užívat nejaktuálnější metody, využívat nejnovější digitální technologie ve výuce matematiky, reagovat na aktuální výukové trendy, mezipředmětové vztahy matematiky s dalšími obory, základní anglickou matematickou terminologii, abys mohl nejenom studovat ze zahraniční literatury, ale mohl ses zapojit do výjezdů a studijních pobytů na zahraničních institucích v rámci mezinárodních mobilit Erasmus apod.PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ