| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ | UČITEL 21

MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU

Galileo Galilei kdysi řekl: „Velkou knihu přírody mohou číst jen ti, kteří rozumějí jazyku, jímž byla napsána. A tímto jazykem je matematika.". Na naší fakultě tě naučíme rozumět matematice. Stejně tak tě naučíme, jak k lásce k matematice přivést tvé žáky.
Naučíme tě řadu metod, které můžeš využívat ve své vlastní pedagogické praxi, třeba Hejného metodu výuky matematiky. Stejně tak tě naučíme využívat velké množství zajímavých a atraktivních pomůcek - třeba matematických stavebnic, vzdělávacích hraček apod.


PODEJ PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO STUDENTY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ