| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

MODERNÍ PEDAGOGIKA

„Pedagogika je vědní disciplína vytvářející (1) teorii o základních jevech, procesech a subjektech edukační reality, (2) metodologii jejich zkoumání a objasňování. Je nadstavbou nad speciálními pedagogickými disciplínami, pro které by měla definovat jasné pojmy, jednoznačné termíny, vyhodnocovat a doporučovat metody exaktního zkoumání předmětu pedagogické vědy.“

Tohle má být pojetí pedagogiky v 21. století? Na naší fakultě máme jinou představu!

V rychle se měnícím světě není pedagogika pouhá teorie učení se zpaměti, biflování pouček a definicí, udržování kázně, používání zastaralých metod a forem výuky.

Moderní pedagogika (jako obecná teorie a praxe vzdělávání) pro nás představuje metody a formy výuky, které vycházejí z potřeb a zvláštností současných dětí a mládeže. Moderní pedagogika je vzdělávání úzce propojené s praxí, vzdělávání v souvislosti s posledními zahraničními trendy. Moderní pedagogika znamená získávání dovedností rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům školy i společnosti.

Studiem moderní pedagogiky na naší fakultě získáš potřebné znalosti a dovednosti pro výkon povolání učitele v 21. století. Naučíš se nejen, jak vzdělávat, naučíš se také, proč.
Navíc získáš obecné dovednosti nutné pro uplatnění se na trhu práce, jako jsou:
- schopnost efektivně komunikovat,
- schopnost pojmenovat problém,
- schopnost prezentovat názor,
- schopnost řídit kolektiv lidí,
- schopnost „vidět lidem do hlavy“ díky studiu psychologie.

My ti pomůžeme vyrůst. Ty pomůžeš růst ostatním. Ty můžeš měnit svět.PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ