| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

PRAXE JIŽ OD 1. ROČNÍKU

Pedagogické fakulty jsou často kritizovány za to, že jim chybí kontakt s praxí, že jsou studentské praxe nedostatečné a jejich reflexe obvykle velmi formální. To však neplatí pro naši fakultu. Na naší fakultě klademe na praxe velký důraz, proto si naši studenti zkouší práci s žáky již od prvního ročníku studia.

Na pedagogické fakultě s žáky běžně pracujeme – ať už v rámci speciálních vzdělávacích seminářů a workshopů, popularizačních akcí (Noc vědců, Veletrh UP, vědecké tábory) a soutěží. Stejně tak spolupracujeme se sítí fakultních škol a zařízení, ve kterých proběhne tvoje náslechová či souvislá praxe (tu můžeš samozřejmě realizovat i mimo Olomouc, třeba v místě tvého bydliště).

V průběhu praxe si vyzkoušíš vše, co pro výkon svého povolání potřebuješ: jak řídit činnosti ve třídě, jak žáky zaujmout a motivovat, jak rozvíjet jejich zájem o svět kolem sebe, zdali dokážeš být spravedlivý, ale přitom lidský, zda máš dostatek empatie a kreativity a jestli je vlastně učitelství to, co chceš v budoucnu skutečně dělat.


PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ