| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

PROJEKTY PRO STUDENTY

Na naší fakultě se studenti zapojují do různých soutěží a rovněž mohou řešit nejrůznější projekty. Každoročně se můžeš přihlásit na studentskou odbornou konferenci (SVOUČ), jíž se pravidelně účastní studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů nejen z naší fakulty, ale i studenti ze sesterských fakult v ČR, ale i zahraničí. Další soutěží je Cena děkana, kde jsou oceňovány odborné studentské práce, které jsou zaměřeny na vědeckovýzkumné i umělecko-tvůrčí aktivity.
Jako student se můžeš rovněž stát řešitelem projektu tzv. specifického výzkumu Studentské grantové soutěže UP a s podporou zkušených pedagogů se naučit nejen řešit výzkumný úkol, ale také sestavit rozpočet projektu, harmonogram a další aktivity, které jsou při projektové činnosti nezbytné. Takových projektů je na fakultě každoročně realizováno přes dvě desítky.

Naši studenti se jako členové řešitelských týmů účastní nejrůznějších projektů a získávají tak cenné zkušenosti v oblasti, která je dnes již nedílnou součástí běžného školního života.

PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ