| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0

Svět se nepřetržitě mění a vyvíjí, probíhají v něm neustálé změny. Obměnou procházejí i profese, z nichž řada postupně zaniká, nebo již zanikla (v současnosti již nenajdeme pracovní pozici dráteník, řezač ledu, písař či telegrafista). Současně však nové profese vznikají a budou vznikat (programátor mobilních aplikací, programátor IoT, administrátor sociálních sítí, operátor 3D tisku, webdesigner apod.).Naše fakulta se snaží na tuto situaci pružně reagovat a připravovat učitele pro 21. století. Posláním učitele by totiž mělo být vychovávat a vzdělávat děti pro budoucnost, a ne pro minulost.

Na naší fakultě tě naučíme znalostem a dovednostem, nutným pro budoucí profese, které dnes ještě ani neexistují. Ty můžeš svým žákům dále předávat, aby byli schopni reagovat na požadavky budoucích zaměstnavatelů. Naučíme tě pracovat např. s technologií 3D tisku, 3D skenování, s programováním robotů (ozobot, sphero, beebot, LEGO roboti), s laserovými technologiemi (např. laserové gravírování), nástroji pro tzv. internet věcí (IoT), s ovládáním dronů, fotovoltaickými technologiemi apod. Podrobnosti najdeš na našem speciálním webu zde.


PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ